# Thỏa thuận Sử dụng

# Phạm vi áp dụng

 • Bản Thỏa thuận này được áp dụng giữa Người Sử Dụng và Thành phố Fukaya (sau đây gọi là "Thành phố") đối với toàn bộ các mối quan hệ liên quan đến việc sử dụng Bản đồ dự báo rủi ro thiên tai tại Thành phố Fukaya (sau đây gọi là "Trang web").

# Thông tin cung cấp

 • Bản đồ dự báo rủi ro thiên tai giả định hiển thị tại Trang web này được tạo ra bởi những người lập ra dựa trên những điều kiện nhất định tại khu vực có rủi ro xảy ra thiên tai, và không hiển thị thiên tai thực tế phát sinh cũng như phạm vi thiệt hại. Ngoài ra, rủi ro thiên tai cũng có thể phát sinh tại các nơi khác ngoài các nơi đang hiển thị trên Bản đồ dự báo rủi ro thiên tai.
 • Thông tin bản đồ cung cấp tại Trang web này bao gồm cả sai số khi lập bản đồ và lấy dữ liệu. Thành phố không đảm bảo tính đầy đủ và tính chính xác của thông tin cung cấp tại Trang web này.

# Hành vi bị nghiêm cấm

Khi sử dụng Trang web này, Người Sử Dụng không được thực hiện các hành vi sau đây:

 • Hành vi vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục
 • Hành vi phá hoại hoặc can thiệp vào chức năng máy chủ hoặc mạng liên quan đến Trang web này
 • Hành vi sử dụng thông tin được cung cấp cho mục đích kinh doanh
 • Các hành vi khác mà Thành phố cho là không phù hợp

# Dừng Trang web

Thành phố có thể dừng hoặc gián đoạn cung cấp một phần hoặc toàn bộ Trang web này mà không thông báo trước cho Người Sử Dụng khi phán đoán rơi vào một trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp kiểm tra bảo trì máy chủ hoặc cập nhật hệ thống liên quan đến Trang web này
 • Trường hợp cung cấp dịch vụ này trở nên khó khăn do các nguyên nhân bất khả kháng như động đất, sét đánh, hỏa hoạn, mất điện, hoặc các thảm họa thiên tai khác v.v
 • Trường hợp máy chủ hoặc mạng liên quan đến Trang web này dừng hoạt động do sự cố
 • Các trường hợp khác mà Thành phố cho là gặp khó khăn khi cung cấp dịch vụ này

# Thay đổi Trang web

Thành phố có thể thay đổi nội dung Trang Web này mà không thông báo trước cho Người Sử Dụng.

# Miễn trừ trách nhiệm

 • Vì bất cứ lý do gì Thành phố sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bất lợi hoặc thiệt hại mà Người Sử Dụng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do dừng hoặc gián đoạn cung cấp Trang web này.
 • Vì bất cứ lý do gì Thành phố sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bất lợi hoặc thiệt hại mà Người Sử Dụng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do thay đổi Trang web này.
 • Thông tin được cung cấp tại Trang web này không được đảm bảo tính đầy đủ và tính chính xác của nội dung. Vì bất cứ lý do gì Thành phố sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bất lợi hoặc thiệt hại mà Người Sử Dụng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu gây ra bởi thông tin được cung cấp.
 • Thành phố sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với giao dịch, liên lạc và tranh chấp phát sinh liên quan đến Trang web này giữa Người Sử Dụng và Người Sử Dụng khác hoặc bên thứ ba.

# Môi trường được khuyến khích sử dụng

Hãy xem Trang web này tại các môi trường được khuyến khích sử dụng dưới đây. Trong trường hợp bạn sử dụng Trang web này tại một môi trường khác ngoài các môi trường được khuyến khích, hoặc kể cả ở trong môi trường được khuyến khích sử dụng thì bạn vẫn có khả năng không xem được đúng cách tùy thuộc vào cài đặt trình duyệt của bạn.

 • Hệ điều hành
  • Từ Windows 10 về sau
  • Từ Mac OS X 10.9 về sau
  • Từ iOS 10 về sau
 • Trình duyệt
  • Google chrome bản mới nhất
  • Firefox bản mới nhất
  • Microsoft Edge bản mới nhất
  • Safari bản mới nhất
 • Ngôn ngữ lập trình JavaScript
  • Trang web này sử dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript. Trường hợp JavaScript vô hiệu tại trình duyệt thì bạn không thể xem được Trang web này.

# Cookies

-Nhằm mục đích nắm bắt tình hình sử dụng, Trang web này sử dụng công cụ phân tích Cookie và Google và thu thập các thông tin được tiếp cận.

 • Bằng việc sử dụng Trang web này, Người Sử Dụng được coi là trao quyền thu thập dữ liệu cho mục đích và phương pháp này. -Trong trường hợp muốn vô hiệu tính năng thu thập dữ liệu bằng công cụ phân tích Google, hãy bật Google Analytics Opt-out Add-on.

# Nơi liên hệ

 • Ban Phòng chống thiên tai Cục hành chính Ủy ban Nhân dân Thành phố Fukaya
 • 〒366-8501, 11-1 Naka-cho, Fukaya-shi, Saitama-ken
 • Điện thoại 048-574-6635 Fax 048-573-8250
 • Liên hệ tại đây