# Thông tin địa điểm

# Đánh giá khả năng thoát khỏi thảm họa lũ lụt – sạt lở đất

 • Đánh giá nguy cơ rủi ro của nhà ở của mình v.v. khi có thảm họa lũ lụt – sạt lở đất dựa trên cấu trúc tòa nhà đang ở và địa điểm đã chọn.
 • Nếu lựa chọn cấu trúc tòa nhà (bằng gỗ, không bằng gỗ) và số tầng tòa nhà (số tầng của tòa nhà riêng lẻ và tầng của nhà ở tập trung), kết quả đánh giá sẽ được hiển thị.

Hãy chủ động đánh giá và hành động khi thiên tai xảy ra

Hoạt động sơ tán dựa trên đánh giá từ bản đồ thoát khỏi thảm họa lũ lụt - sạt lở đất, chỉ là hoạt động căn cứ trên tính toán một tình huống giả định. Vì thực tế lũ lụt không nhất định xảy ra đúng như vậy, nên kết quả đánh giá có là “Được phép ở lại khi chậm thoát thân”, thì hãy cẩn thận lưu ý đến tình hình xung quanh và thông tin như thông tin khí tượng, thông tin mực nước, thông tin sơ tán v.v., và chủ động đánh giá để có hành động thích hợp.

# Lũ lụt

 • Bản đồ khu vực giả định ngập lũ, bản đồ thông tin rủi ro lũ lụt phân loại theo quy mô sông ngòi, lũ lụt, sẽ hiển thị độ nước ngập sâu nhất, thời gian ngập lụt kéo dài (chỉ dành cho quy mô giả định lớn nhất) tải từ bản đồ.

# Thảm họa sạt lở đất

 • Tình trạng chỉ định khu vực cảnh báo thảm họa sụt lở đất được hiển thị.

# Thảm họa động đất

 • "Dễ rung lắc (Độ rung chuyển)", "độ nguy hiểm hóa lỏng đất" bởi động đất sẽ được hiển thị.
 • Về giả định động đất và nội dung giá trị, hãy xem Giả định thiệt hại động đất.

# Cơ sở sơ tán - địa điểm sơ tán gần đó

 • Cơ sở sơ tán - địa điểm sơ tán gần đó sẽ được hiển thị theo thứ tự gần.
 • Nếu lựa chọn theo loại thiên tai, cơ sở sơ tán – địa điểm sơ tán tương ứng với thiên tai đó sẽ được hiển thị.
 • Các loại thiên tai sẽ tự động chuyển đổi theo bản đồ, và cũng có thể thay đổi bằng tay.
 • Khoảng cách và thời gian là khoảng cách và thời gian cần thiết tiêu chuẩn trong trường hợp di chuyển bằng đi bộ từ địa điểm đã chọn đến cơ sở sơ tán – địa điểm sơ tán.

-Nếu lựa chọn thì sẽ hiển thị đường đi từ bản đồ chọn đến cơ sở sơ tán – địa điểm sơ tán.

Hãy chú ý

 • Trên đường đi được hiển thị, điều kiện không được cân nhắc như sau. Thực tế khi sơ tán, trước đó hãy xác nhận độ an toàn và khả năng có đi được không rồi thực hiện sơ tán.
  • Khả năng ô tô có đi qua được không
  • Cửa ra vào của cơ sở sơ tán – địa điểm sơ tán
  • Rủi ro khi có thiên tai như đường ngập nước

# Độ cao

 • Độ cao của địa điểm đã chọn được hiển thị.
 • Độ cao này dựa trên mô hình độ cao giá trị thông tin bản đồ cơ sở (khảo sát laser trên không) của Cơ quan thông tin không gian địa lý Nhật Bản.

# Vĩ độ kinh độ

 • Tọa độ vĩ độ kinh độ của địa điểm đã chọn sẽ được hiển thị.
 • Nếu nháy đúp vào giá trị tọa độ, sẽ chuyển đổi sang đơn vị hiển thị của tọa độ.