# Điều khiển

# Lựa chọn bản đồ

 • Chọn bản đồ bạn muốn hiển thị từ danh sách bản đồ ở bên trái màn hình.

Bổ sung

 • Một số bản đồ có cài đặt để chuyển đổi màn hình hơn nữa. Về chi tiết hãy nhấn để tham khảo phần giải thích.
 • Nếu danh sách bản đồ không được hiển thị thì hãy nhấn ở phía trên bên trái màn hình.
 • Nếu nhấn thì danh sách bản đồ sẽ ẩn đi.
 • Nếu muốn bỏ chọn bản đồ thì nhấn Hủy bỏ lựa chọn ở phía bên dưới.

# Di chuyển bản đồ

 • Nhấn chuột trên bản đồ để di chuyển (thao tác kéo / vuốt).
 • Các phím con trỏ trên bàn phím thì nhấn ( ).

# Phóng to/ Thu nhỏ bản đồ

 • Xoay con lăn chuột trên bản đồ.
 • Hãy nhấn nút + / - trên bản đồ.
 • Hãy nhấn phím + / - trên bàn phím.
 • Nếu có thể điều khiển bằng thao tác cảm ứng, hãy chạm vào bản đồ bằng hai ngón tay để mở rộng hoặc thu hẹp khoảng cách giữa các ngón tay (thao tác pinch, chụm hai ngón tay).

# Xoay bản đồ

 • Nhấn phím CTRL đồng thời nhấn chuột trên bản đồ để di chuyển (kéo).
 • Nếu có thể điều khiển bằng thao tác cảm ứng, hãy chạm vào bản đồ bằng hai ngón tay và xoay ngón tay còn lại quanh trục của một ngón tay.

Bổ sung

 • Trong trường hợp bản đồ xoay vòng thì sẽ hiển thị trên bản đồ.
 • Nếu nhấn thì có thể thiết lập lại sự xoay vòng.

# Tìm vị trí từ bản đồ

 1. Nhấn vào tại phần trên của màn hình.
 2. Nhập tên địa danh vào phần hộp tìm kiếm, chọn địa điểm muốn hiển thị trong những phần gợi ý.

Bổ sung

 • Nhấn vào thì phần nội dung được nhập trong hộp tìm kiếm sẽ trở về tình trạng ban đầu.
 • Nếu nhấn thì hộp tìm kiếm sẽ biến mất.

# Tham khảo thông tin vị trí

 1. Chọn Lựa chọn địa điểm từ Danh mục Công cụ được hiển thị khi nhấp chuột phải vào bản đồ.
 2. Nhấn vào vị trí bạn muốn tham khảo thông tin từ bản đồ.
 3. Tham khảo bảng thông tin được hiển thị.

# Hiển thị và theo dõi vị trí hiện tại

 • Nhấn nút trên bản đồ.
 • Sau khi chọn Lựa chọn sẽ hiển thị thông tin vị trí hiện tại.
 • Sau khi chọn Theo dấu vị trí hiện tại sẽ được cập nhật định kỳ. Ngoài ra, trường hợp có cảm biến phương hướng, bản đồ sẽ xoay sao cho đỉnh màn hình là hướng mà thiết bị đang hướng tới.

Hãy chú ý

 • Cũng có trường hợp tùy theo trình duyệt sẽ bị yêu cầu xác nhận khi lấy thông tin vị trí.
 • Tính năng này chỉ khả dụng trên các thiết bị hỗ trợ GPS.

# Đo khoảng cách

 1. Nhấn nút trên bản đồ hoặc chọn Đo khoảng cách từ Danh mục Công cụ được hiển thị sau khi nhấp chuột phải.
 2. Từ màn hình đo lường nhấn nút Khoảng cách đường thẳng hoặc nút Khoảng cách con đường.
 3. Nhấn vị trí nơi muốn bắt đầu đo khoảng cách trên bản đồ.
 4. Nhấn điểm giữa hoặc điểm cuối để đo khoảng cách trên bản đồ.
 5. Tham khảo thời gian di chuyển và phần kéo dài được hiển thị trên màn hình đo lường.

Bổ sung

 • Có thể di chuyển điểm bắt đầu và điểm kết thúc.
 • Di chuyển chuột qua dòng sẽ chuyển con trỏ chuột sang <span="mdi mdi-cursor-move">. Nếu nhấn ở trạng thái này có thể thêm điểm giữa.
 • Các điểm đầu/ điểm giữa/ điểm cuối có thể xóa bằng cách bấm vào. Ngoài ra, nếu bấm nút Xóa thì có thể cài đặt lại toàn bộ các điểm.
 • Nếu bấm nút sẽ làm kết thúc trạng thái đo lường.
 • Thời gian di chuyển sẽ được tính bằng Tốc độ di chuyển đã được thiết lập.

# Hiển thị bản đồ mặt cắt (bản đồ độ cao so với mực nước biển)

 1. Nhấn nút trên bản đồ, rồi nhấp chuột phải để chọn Đo khoảng cách từ danh mục công cụ hiển thị.
 2. Từ màn hình đo lường, hãy nhấn nút Khoảng cách đường thẳng hoặc Khoảng cách con đường.
 3. Nhấn vị trí nơi muốn chọn là điểm bắt đầu bản mặt cắt địa hình trên bản đồ.
 4. Nhấn vị trí nơi muốn chọn là điểm giữa và điểm cuối bản mặt cắt địa hình trên bản đồ.
 5. Nhấn nút Địa hình ở bên phải màn hình đo lường.
 6. Tham khảo mặt cắt địa hình hiển thị trên màn hình đo lường.

Bổ sung

 • Có thể di chuyển điểm bắt đầu và điểm kết thúc.
 • Di chuyển chuột ở trên đường thẳng thì sẽ chuyển con trỏ chuột sang . Nếu nhấp chuột khi ở trạng thái này thì có thể thêm điểm giữa.
 • Khi di chuyển con trỏ chuột trên bản đồ mặt cắt, sẽ hiển thị đánh dấu tại các điểm tương ứng trên bản đồ.
 • Nếu bấm nút sẽ kết thúc trạng thái đo lường.

Hãy chú ý

 • Tính năng này không thể sử dụng được trên Internet Explorer.

# Thiết lập hiển thị bản đồ

Từ bản đồ, nhấn nút để hiển thị danh mục thay đổi hiển thị bản đồ.

# Hiển thị - Ẩn

Chuyển trạng thái Hiển thị / Ẩn các yếu tố trên bản đồ.

# Hiển thị thông tin khi chọn

Chuyển đổi hiển thị thông tin chi tiết khichọn trên bản đồ.

# Bản đồ thảm họa

Hiển thị trên màn hình đầu tiên
Hiển thị bản đồ thảm họa như các khu vực ngập lụt v.v ở màn hình trước.
Độ đậm nhạt
Thay đổi độ đậm nhạt (độ mờ đục) của bản đồ thảm họa như các khu vực ngập lụt v.v.

# In bản đồ

 1. Chọn In... từ danh mục ở bên phải phía trên màn hình.
 2. Chọn kích thước giấyin.
 3. Nếu bấm nút In sẽ hiển thị hộp thoại in của trình duyệt.

Bổ sung

 • Hãy xác nhận rằng giấy in được cài đặt theo hướng ngang với kích thước được chỉ định.
 • Có thể điều chỉnh vùng in bằng cách thao tác bản đồ trên màn hình chính.

Hãy chú ý

# Xuất PDF bản đồ

 1. Chọn PDFxuất ra... từ danh mục tại phía trên bên phải của màn hình.
 2. Thiết lập lề, hướng, kích thước, đề mục của PDF sẽ xuất ra.
 3. Nếu bấm nút Xuất ra thì bản đồ đang hiển thị sẽ được tải xuống theo định dạng PDF.

Hãy chú ý

 • Tính năng này không thể sử dụng được tại một số định dạng.
 • Tùy thuộc vào môi trường sử dụng, việc xuất ra có thể mất thời gian.

# Xuất ra hình ảnh bản đồ

 1. Chọn xuất ra hình ảnh... từ danh mục phía trên bên phải màn hình.
 2. Chọn kích thước hình ảnh rồi bấm nút Xuất ra thì bản đồ sẽ được tải xuống bản đồ theo định dạng PNG.

# Nhận liên kết chia sẻ

 1. Chọn Liên kết chia sẻ từ danh mục ở phía trên bên phải màn hình.
 2. Đường dẫn URL của liên kết chung sẽ được hiển thị.

Bổ sung

 • Nếu nhấn Copy, đường dẫn URL của liên kết chung sẽ được copy lên bộ nhớ đệm Clip board.
 • Nếu nhấn mã QR, sẽ hiển thị mã QR chỉ ra đường dẫn URL của liên kết chung.